Proiecte

proiecte

 

PROIECT EAA GRANTS

Proiect de cooperare inter-instituțională Public Sector Renewal Through ICT, A Life-Long Learning Approach, cod proiect 14-SEE-PC-RO_BUCURES13, contract nr. 61/01.08.2014, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, Programul Scholarships and inter-institutional cooperation in the Higher Education area of Romania, Norway, Iceland and Liechtenstein. Beneficiar: SNSPA- Facultatea de Administrație Publică. Parteneri: University College of Southeast Norway, Norvegia și Universitatea Valahia din Târgoviște.

PROIECTE COFINANȚATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în adminsitrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii, POSDRU/156/1.2/G/122208, 2014-2015, Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere,” Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitatea în învățământul superior”(Beneficiar: SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Partener: Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale).

ALTE PROIECTE INTERNAȚIONALE

Competence Management in the European VET-Sector – COMAVET, Parteneri: PD Consult, Danemarca (coordonator de proiect), CCC Central College of Commerce, Scoţia, SNSPA Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administraţie Publică, România, Siveco ROMANIA SA, România, EUC Nord, Danemarca, proiect finanţat prin programul european Leonardo da Vinci, contract: LLP-LdV-ToI/2007/713, 2007-2009.