Dreptul Colectivităților Locale

ap

Competențe specifice

 • Aprofundarea cunoştinţelor juridice privind guvernarea şi utilizarea limbajului specific în comunicarea juridică privind spaţiul administrativ.
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi mecanismelor specifice organizării şi funcţionării instituţiilor şi autorităţilor publice locale.
 • Capacitatea de a soluţiona probleme juridice specifice guvernării locale şi asigurării interesului public.
 • Capacitatea de a recomanda factorilor de decizie soluţii optime în procesul guverării la nivel central şi local.
 • Capacitatea de a oferi consultanţă şi asistenţă structurată şi documentată în detaliu.
 • Capacitatea de a asigura promovarea şi respectarea reglementărilor interne ale Uniunii Europene şi internaţionale, precum şi standardele de bună practică în materia guvernării locale.

Programul masteral Dreptul Colectivităților Locale se adresează, atât licențiaților în drept, cât și absolvenților cu licență în alte domenii, precum științe administrative, științe politice, științe tehnice, sociologie, economie etc.

Masteratul oferă o specializare în domeniul juridic privind administrarea colectivităților locale. Pregătirea pune accent pe discipline de drept public, şi, complementar, pe discipline de economie şi management public.

Prin competenţele, aptitudinile şi abilităţile oferite, absolvenţii vor putea să desfăşoare o activitate în domeniul administraţiei publice centrale sau locale, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum și al organismelor neguvernamentale.

Programul permite completarea pregătirii specializate necesare persoanelor care activează în sfera puterii executive, consilii județene sau locale, prefecturi, instituții publice aflate sub autoritatea sau în coordonarea acestora, precum şi extinderea calificării pentru ocupaţii din sfera executivului, care presupun o încărcătură juridică semnificativă.

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

 • să aprofundeze cunoştinţele juridice privind guvernarea locală şi utilizarea limbajului specific în comunicarea juridică privind spaţiul public
 • să dezvolte capacitatea de analiză și sinteză a proceselor şi mecanismelor specifice organizării şi funcţionării instituţiilor şi autorităţilor publice locale
 • să dezvolte capacitatea de soluţionare a problemelor juridice specifice guvernării locale şi de asigurare a interesului public
 • să recomande factorilor de decizie soluţii optime în procesul guverării la nivel local
 • să promoveze și să respecte reglementările naționale și europene, precum şi standardele de bună practică în materia drepturilor omului, de către autoritățile colectivităților locale.

Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică pot lucra în: autorităţi şi instituţii publice naţionale şi europene (ministere, primării, prefecturi, Guvern, Parlament, instituţiile Uniunii Europene), companii naționale şi multi-naţionale, organizaţii non-guvernamentale, unități de învățământ, s.a.

Programul de masterat asigură o calificare corespunzătoare nivelului 7 prevăzut in HG nr. 918/2013.

SPECIALIZAREA "DREPTUL COLECTIVITĂȚILOR LOCALE"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Instituții ale administrației colectivităților locale; Acte juridice, procedură, contencios administrativ; Dreptul serviciilor publice locale; Patrimoniul colectivităților locale.

Semestrul al II-lea: Strategii ale dezvoltării locale; Dreptul mediului și colectărea deșeurilor; Regimul juridic al restituirii proprietăților; Achiziții publice.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Dreptul finanțelor publice locale; Managementul situațiilor de urgență; Competențe partajate și delegate colectivităților locale; Practică de Specialitate.

Semestrul al II-lea: Dreptul european al colectivităților locale; Fonduri europene și proiecte de dezvoltare locală; Urbanism și autorizare în construcții; Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.