Lista nominală a candidaţilor la examenul de licenţă

Lista nominală a candidaţilor la examenul de licenţă, PROBA SCRISĂ DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE din 7 FEBRUARIE 2024, este afișată în platforma Facultății de Administrație Publică (https://apcampus.ro/course/view.php?id=1081).

SUSŢINEREA PROBEI 1 A EXAMENULUI DE LICENŢĂ VA AVEA LOC MIERCURI, 7 FEBRUARIE 2024, ORA 10:00, CANDIDAŢII SE VOR PREZENTA LA SEDIUL S.N.S.P.A. la ora 9:30 (Bd. Expoziției nr. 30A, etaj 1, Sector 1, Bucureşti) CU ACTUL DE IDENTITATE ŞI PIX SAU STILOU CU CERNEALĂ ALBASTRĂ.

EVENTUALELE NEREGULI CONSTATATE ÎN LISTELE AFIŞATE, VĂ RUGĂM SĂ LE ADUCEŢI LA CUNOŞTINŢA SECRETARIATULUI FACULTĂŢII.