Examen finalizare studii, sesiunea februarie 2023

Examen finalizare studii, sesiunea februarie 2023
Facultatea de Administraţie Publică organizează examen de absolvire în sesiunea februarie 2023, iar pentru înscriere se vor parcurge următoarele etape:
•    10-20 ianuarie 2023 contactarea cadrelor didactice coordonatoare ale lucrărilor de absolvire pentru obţinerea acordului de susţinere a  lucrărilor în sesiunea februarie 2023. Se va completa cererea (model tipizat în apcampus) şi va fi contactat cadrul didactic, care a acceptat coordonarea pentru o sesiune anterioară, în vederea obţinerii acordului pentru sesiunea din februarie 2023.
•    20 ianuarie 2023 termenul până la care se vor transmite cererea şi acordul profesorului la adresa de email aferentă formei de studiu:  licenta.if@administratiepublica.eu / licenta.id@administratiepublica.eu / disertatie.if@administratiepublica.eu / disertatie.ifr@administratiepublica.eu .
•    25 ianuarie 2023 afişarea listelor cu absolvenţii care au lucrare de absolvire aprobată şi care se pot înscrie pentru susţinerea examenului de absolvire în sesiunea din februarie 2023;
•    25 ianuarie – 5 februarie 2023 colaborare cu cadrul didactic coordonator în vederea finalizării lucrării de absolvire şi cu secretariatul pentru încheierea situaţiilor şcolare şi financiare, după caz;
•    5 februarie 2023 termenul de transmitere a dosarului de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor, conform cerinţelor secretariatului facultăţii.
•    13 februarie 2023 proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (examen grilă);
•    14 februarie 2023 susţinere disertaţii;
•    15 februarie 2023 susţinere lucrări de licenţă.
Pentru informaţii suplimentare se va accesa platforma www.apcampus.ro.