Grupul țintă

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Programul de studii postuniversitare se adresează personalului din autorităţile contractante, absolvenților de administrație publică/europeană și altor absolvenți interesați de domeniul achizițiilor, beneficiarilor privaţi implicaţi în procesul de absorbţie al fonduri structurale.

Programul Managementul achiziţiilor vine astfel în întâmpinarea prevederilor din cadrul Strategiei Naţionale privind Achiziţiile Publice, contribuind la dezvoltării unui corp de profesionişti în domeniul achiziţiilor publice, prin punerea în aplicare a măsurile care vizează educarea și formarea în achiziții publice, măsuri ce constau în:

"i. introducerea calificării în achiziții publice în registrul de calificări din sectorul educației superioare din România. Universitățile vor include această calificare în oferta educațională.

ii. programe obligatorii de formare în achiziții publice – incluzând acumularea cunoștințelor necesare și a competențelor solicitate, precum și dezvoltarea și implementarea unui program de instruire în achiziții publice, specializat și de durată.

iii. introducerea unui atestat profesional în achiziții publice."