Finalizare

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Programul de studii postuniversitare se finalizează cu un examen de certificare a competențelor (5 credite) care va consta în susținerea unui proiect.

Absolvenţii programului vor primi un Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului, însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.