Program studii postuniversitare Audit Intern și Guvernanță

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Programul AUDIT INTERN ȘI GUVERNANȚĂ este organizat pentru a răspunde necesității de implementare a standardelor internaționale și cerințelor legale în domeniul auditului intern și guvernanței astfel încât să asigure formarea și dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor cu scopul îmbunătățirii activităților și proceselor interne din organizații.

Auditul intern, prin activitățile de asigurare sau de consiliere reprezintă un instrument al managementului care aduce valoare organizației, contribuind la sistematizarea și creșterea eficacitații și eficienței proceselor de guvernanță, managementul riscurilor și sistemelor de control intern atât pentru entitățile din sectorul public, cât și pentru cele private.  Optimizarea auditului intern în organizațiile de drept public și privat duce la îmbunătățirea capacității decizionale a acestora prin dezvoltarea și pregătirea resurselor umane și a organizării interne. Astfel, se realizează subordonarea directă a structurilor de audit celor mai înalte niveluri ierarhice ale entităților, remarcându-se o creștere a încrederii acordate recomandărilor formulate.  Activitățile de audit se desfășoară în mod reglementat, național și internațional bazându-se pe standarde, proceduri și tehnici de audit.

De asemenea, auditul intern joacă un rol esențial în evaluarea expunerilor la risc privind guvernanța organizațiilor, operațiunile și sistemele informaționale, precum și modului de implementare a proiectelor europene.

Preocuparea crescândă pentru definirea, implementarea şi controlul procesele interne din cadrul entităților, sprijinindu-se pe preceptele moderne de management bazat pe gestionarea riscurilor se transpune prin abordări strategice noi ale proceselor de guvernanță și urmărirea atingerii obiectivelor în concordanță cu așteptările stakeholderilor și shareholderilor.

Dezvoltarea structurilor de guvernanţă corporativă devine în aceste condiţii o prioritate pentru instituţiile publice în misiunea lor de a oferi societăţii servicii performante şi de înaltă calitate. Astfel, necesitatea îmbunătățirii proceselor de guvernanță pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor strategice în contextul macroeconomic actual reprezintă premisă pentru continuarea reformelor de dezvoltare a societății.

Programul de formare și dezvoltare continuă Audit intern și guvernanță vine în întâmpinarea priorităților strategice formulate de Ministerul Finanțelor Publice de creștere a importanței și calității activtăților de audit intern și proceselor de guvernanță.