Admiterea în Facultate. Studii de Licență (IF și ID)

studenti1

Licență Administrație Publică și Administrație Europeană (IF)

licenta

 

CONDIȚIILE ADMITERII

CALENDAR SESIUNEA IULIE 2019

Număr locuri scoase la concurs:

Administrație publică: 140 locuri fără taxă, 60 locuri cu taxă

Administrație europeană: 95 locuri fără taxă, 55 locuri cu taxă

Facultatea oferă studii de licență în regim cu frecvență (IF) și învățământ la distanță (ID) cu specializările: ”administrație publică” (IF și ID) și ”administrație europeană” (IF). Durata studiilor de licență este de 3 ani (atât pentru IF, cât și pentru ID).

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să fi absolvit liceul (orice profil) și să depună la Biroul de Admitere, în calendarul oficial de înscriere (pentru IF, aici; pentru ID, aici), un dosar de concurs.

Concursul de admitere constă într-o probă scrisă (examen tip grilă), la una dintre următoarele discipline (la alegere): Economie, Geografie, Istorie, Limbă engleză, Limba română, Stat și democrație). Subiectele de concurs (în număr de 300 pentru fiecare disciplină) sunt afișate, începând din luna aprilie a fiecărui an, pe pagina Facultății (aici). Proba de concurs constă în 30 de subiecte (selectate din lista publicată de subiecte).

Media de admitere la Facultate se calculează după cum urmează:

{(nota probă scrisă * 80) + (media examen bacalaureat * 20)} / 100

Admiterea la studii de licenţă a candidaţilor din Republica Moldova

Tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, care doresc să devină studenţi la Facultatea de Administraţie Publică vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (etaj 8) şi vor candida pentru numărul de locuri alocate. Detalii, aici.

Admiterea elevilor olimpici

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale  recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale și organizate la disciplinele pentru care se organizează admiterea în Facultatea de Administrație Publică, beneficiază, conform Regulamentului și Metodologiei de organizare a Concursului de admitere 2019-2020, de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

 

Programe de concurs

FIȘĂ ÎNSCRIERE

SUBIECTE ADMITERE 2019

CALENDAR ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

Regulament metodologie admitere pentru anul 2019/2020

In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul facultății diploma de bacalaureat in original si vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare si a primei rate din taxa de școlarizare. Înscrierile se realizează la BIROUL DE ADMITERE – IF 2019 – Sălile 603 si 608, etaj 6, SNSPA, Bld. Expoziției nr. 30A, sector 1, București

Neprezentarea la Secretariat in vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare in perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Pentru anul universitar 2019/2020

· taxa de înscriere la concursul de admitere 2019: 150 lei

· taxa de înmatriculare este: 100 lei

· taxa de școlarizare (IF) este: 2900 lei (rata 1 -pana la 31 octombrie 2019: 900 lei; rata 2 - pana la 31 ianuarie 2020: 1000 lei; rata 3 - pana la 31 mai 2020: 1000 lei).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2019, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2019, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

· diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (adeverința) (copie legalizata sau original);

· certificat de naștere (copie legalizată sau original + copie în vederea certificării);

· certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

· carte (buletin) de identitate (copie);

· adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

· pentru învățământ cu frecventa (IF): chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 150 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va conține adeverința de la locul de munca al unuia dintre părinți. Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (IF) in sesiunea iulie 2019 la Facultatea de Administrație Publica și au fost respinși, dar au obținut media finală minim nota 5 (cinci) se pot înscrie la forma de învățământ la distanță (ID) și sunt scutiți de plata taxei de înscriere. In acest sens, dosarul de concurs pentru ID va conține o copie a legitimației de concurs eliberata pentru examenul IF, iulie 2019.

· 4 fotografii color, tip buletin de identitate.

· adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)

· adeverință de la specializarea la care s-au depus actele originale, pentru candidații care susțin concurs de admitere la mai multe specializări

· diploma de Licență sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenții care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată/certificată

* Taxa de înscriere si taxele de înmatriculare, respectiv de școlarizare se pot achita prin ordin de plata in contul Facultății de Administrație Publica IF: RO38BRDE445SV19964904450 (deschis la BRD, filiala Victoria București), numai după menționarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administrație Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IF)

e-Licență Administrație Publică (ID)

Număr locuri cu taxă, sesiunea septembrie 2019: 24

 

FIȘĂ ÎNSCRIEREelicenta

CALENDAR ADMITERE e-Licență 2019

INSTRUCȚIUNI cu privire la redactarea scrisorii de motivare

GRILA de evaluare a scrisorii de motivare

Ghid admitere e-Licență 2019

 

EXAMENUL DE ADMITERE

Constă în evaluarea unei scrisori de motivare care va fi depusă la dosarul de admitere. Detalii referitoare la scrisoarea de motivare vor fi disponibile în curând.

Media concursului de admitere este formată din media examenului de bacalaureat (20%) și nota scrisorii de motivare (80%). Ocuparea locurilor la Facultatea de Administratie Publica se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul de admitere.

Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare, în perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs. In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei și a primei rate din taxa de școlarizare.

Înscrierile și înmatriculările se realizează la BIROUL DE ADMITERE – ID 2019 – Sala 603, etaj 6, SNSPA, B-dul Expoziției nr. 30A, sector 1, București

Pentru anul universitar 2019/2020:

  • taxa de înscriere la concursul de admitere septembrie 2019: 100 lei
  • taxa de înmatriculare: 100 lei;
  • taxa de școlarizare (ID): 2900 lei (rata 1 -pana la 31 octombrie 2019: 1000 lei; rata 2 - pana la 31 ianuarie 2020: 1000 lei; rata 3 - pana la 31 mai 2020: 900 lei).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2019, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2019, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

- scrisoare de motivare conform recomandărilor din secțiunea “Examenul de admitere”;

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (adeverința, copie legalizata sau original);

- certificat de naștere ( copie legalizată sau original + copie în vederea certificării );

- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

- chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 100 lei. Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va conține adeverința de la locul de muncă al unuia dintre părinți.

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate.

* Taxa de înscriere și taxele de înmatriculare, respectiv de școlarizare se pot achita prin ordin de plata în contul Facultății de Administrație Publica ID-IFR: RO77BRDE445SV12221584450 (deschis la BRD, filiala Victoria București), numai după menționarea în clar a numelui și a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administrație Publică se va trece acronimul “FAP”) și a FORMEI DE INVATAMANT (ID).