Înscriere

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

 

Înscrierile se vor face în perioada: aprilie - septembrie 2024

Desfășurarea cursurilor (online):  octombrie 2024 - ianuarie 2025 (Joi - Duminică)

Examen de absolvire (fizic - sediul SNSPA, B-dul Expoziției nr. 30A): ianuarie 2025

Acte necesare înscrierii:

  • fişa de înscriere (disponibilă aici);
  • diploma de licenţă sau echivalentă (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • certificatul de naştere (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • copie a actului de identitate;
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, în care se menționează apt(ă) pentru profilul la care se candidează;
  • chitanţa care atestă plata integrală (2900 lei) sau a primei rate (1500 lei) din taxa.

 

Plata se face în contul SNSPA - Facultatea de Administrație Publică: RO 38 BRDE 445 SV 19964904450.

Admiterea la curs se face în baza dosarului.

Actele scanate se vor transmite la adresa exedu@administratiepublica.eu cu subiectul "Inscriere curs Audit intern și guvernanță" şi se vor verifica ulterior pentru confomitate cu originalul.

Persoana de contact:

Eduard Morar, secretar – tel. 0722.260.752.

Program secretariat:

Luni-Joi: 9:00-16:00

Vineri: 9:00-13:00

Sala: 612 (Bd. Expoziției nr. 30 A, et. 6)