Înscriere

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

 

Înscrierile se vor face în perioada: 5 – 30 octombrie 2022

Desfășurarea cursurilor (estimativ):  7 noiembrie 2022 – 26 februarie 2023 (Joi - Duminică)

Examen de absolvire (estimativ): 10 martie 2023

Acte necesare înscrierii:

  • fişa de înscriere (disponibilă aici);
  • diploma de licenţă sau echivalentă (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • certificatul de naştere (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • copie a actului de identitate;
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, în care se menționează apt(ă) pentru profilul la care se candidează;
  • chitanţa care atestă plata integrală (2000 lei) sau a primei rate (1000 lei) din taxa.

 

Plata se face în contul SNSPA - Facultatea de Administrație Publică: RO 38 BRDE 445 SV 19964904450.

Admiterea la curs se face în baza dosarului.

Actele scanate se vor transmite la adresa exedu@administratiepublica.eu cu subiectul "Inscriere curs Audit intern și guvernanță" şi se vor verifica ulterior pentru confomitate cu originalul.

Persoana de contact:

Eduard Morar, secretar – tel. 0722.260.752.

Program secretariat:

Luni-Joi: 9:00-17:00

Vineri: 9:00-14:00

Sala: 612 (Bd. Expoziției nr. 30 A, et. 6)