Finalizare

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă Audit Intern şi Guvernanţă are o durată de 3 luni  și se finalizează cu susținerea unui proiect (reprezentând examen de certificare cu 5 credite).

Absolvenţii programului primesc un Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi eliberat de SNSPA, însoţit de un supliment descriptiv care conţine durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele vizate (transmise) de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă.