Admiterea în Facultate. Studii de Masterat (IF și IFR)

studenti1

Programele de masterat (IF) disponibile pentru anul universitar 2019-2020

 

Locuri disponibile studii universitare de masterat, sesiunea a-III-a, Septembrie 2019

 

CALENDAR ADMITERE MASTERAT ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

Științe Administrative

 

Managementul Sectorului Public - 15 locuri cu taxă

Public Sector Management - 19 locuri cu taxă

Puterea Executivă și Administrația Publică - 19 locuri cu taxă

Spațiul Public European - 21 locuri cu taxă

Studii Administrative Europene - 22 locuri cu taxă

Integritate Publică și Politici Anticorupție - 16 locuri cu taxă

Managementul Afacerilor Publice  - 18 locuri cu taxă

Drept 

 

 

Drept și Guvernare Europeană - 19 locuri cu taxă

Dreptul Colectivităților Locale - 17 locuri cu taxă

ma
 

 

FIȘĂ ÎNSCRIERE

CALENDAR ADMITERE MASTERAT ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

INSTRUCȚIUNI cu privire la redactarea scrisorii de motivare

MODEL scrisoare de motivare

GRILA de evaluare a scrisorii de motivare

Înscrierile se realizează la BIROUL DE ADMITERE – IF 2019 – Camera 604, etaj 6, SNSPA, Bdul Expoziției nr. 30A, sector 1, București

In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul facultății diploma de licența in original si vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare si a primei rate din taxa de școlarizare.

Neprezentarea la Secretariat in vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculării perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs. Pentru locurile ramase neocupate in sesiunea iulie 2019, se organizează o a doua sesiune de admitere in luna septembrie 2019.

Pentru anul universitar 2019/2020:

  • taxa de înscriere la concursul de admitere iulie 2019: 150 lei
  • taxa de înmatriculare este: 100 lei
  • taxa de școlarizare (IF) este: 3300 lei pentru programele de studiu in limba romana si 4000 lei pentru programul de studiu in limba engleza (suma se poate achita in 3 rate pe parcursul anului universitar: rata 1 - 31octombrie 2019, rata 2 - 31 ianuarie 2020, rata 3 - 31 mai 2020).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2019, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2019, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

- scrisoare de motivare

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);

- diploma de licența sau echivalenta acesteia (adeverința, copie legalizata sau original);

- certificat de naștere (copie legalizată sau original + copie în vederea certificării);

- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

- pentru învățământ cu frecventa (ZI): chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 150 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va conține adeverința de la locul de munca al unuia dintre părinți. Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2019, la Facultatea de Administrație Publica, sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere IFR. In acest sens, dosarul de concurs va conține o copie a legitimației de concurs pentru sesiunea IF, iulie 2019.

- 4 poze tip buletin

- adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)

- adeverință de la specializarea la care s-au depus actele originale, pentru candidații care susțin concurs de admitere la mai multe specializări;

 

* Taxa de înscriere si taxele de înmatriculare, respectiv de școlarizare se pot achita prin ordin de plata in contul: RO38BRDE445SV19964904450 (deschis la BRD, filiala Victoria București), numai după menționarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administrație Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IF)

ADMITERE (IF)

Examenul de admitere consta in evaluarea scrisorii de motivare depusă în dosarul de admitere.

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de licenţă (60%) si nota obținută în urma evaluării scrisorii de motivare (40%).

Ocuparea locurilor la masteratele (IF) ale Facultății de Administrație Publică se face in ordinea descrescatoare a mediilor finale, calculate conform formulei de mai sus, iar mai apoi în funcție de opțiunile dorite și de finanțarea prioritară.

Pentru programele în limba română, scrisoarea de motivare va fi redactată în limba română.

Pentru programele în limba engleză, scrisoarea de motivare va fi redactată în limba engleză.

Programele de e-masterat (IFR) disponibile pentru anul universitar 2019-2020

Număr locuri cu taxă, sesiunea Septembrie 2019: 65

FIȘĂ ÎNSCRIEREem

CALENDAR ADMITERE e- MASTERAT (IFR) 

INSTRUCȚIUNI cu privire la redactarea scrisorii de motivare

GRILA de evaluare a scrisorii de motivare

GHID admitere e-Masterat 2019

Înscrierile se realizează la BIROUL DE ADMITERE – IFR 2019 – Sala 603, etaj 6, SNSPA, Bd. Expoziției nr. 30A, sector 1, București

In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși vor achita taxa de înmatriculare in valoare de 100 lei si prima rata din taxa de școlarizare.

Pentru anul universitar 2019/2020:

  • taxa de înscriere la concursul de admitere septembrie 2019: 100 lei

  • taxa de înmatriculare: 100 lei

  • taxa de școlarizare (IFR): 3300 lei (rata 1: 1100 lei; rata 2: 1100 lei; rata 3: 1100 lei).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2019, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2019, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

- scrisoarea de motivare (elaborată conform cerințelor din rubrica „Examen de admitere”);

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);

- diploma de licența sau echivalenta acesteia (adeverința, copie legalizata sau original);

- certificat de naștere (copie legalizată sau original + copie în vederea certificării);

- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

- chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 100 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va conține adeverința de la locul de munca al unuia dintre părinți.

- 2 poze tip buletin.

 

EXAMEN DE ADMITERE (IFR)

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de licenţă (60%) si nota obținută în urma evaluării scrisorii de motivare (40%). Ocuparea locurilor la Facultatea de Administrație Publica se face in ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere.

Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculării în perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de școlarizare se pot achita prin ordin de plata în contul: RO77BRDE445SV12221584450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai după mentionarea în clar a numelui și a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administrație Publică se va trece acronimul “FAP”) și a FORMEI DE INVATAMANT (IFR).