imagini

Mobilitati Erasmus+

Ce este Erasmus?

Înființat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învățământ și formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce privește mobilitatea și cooperarea la nivelul învățământului superior în Europa. Diferitele sale acțiuni se adresează nu doar studenților care doresc să studieze și să muncească în străinătate, ci și profesorilor și altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intentionează să predea în străinătate, ca și personalului din universități care dorește să urmeze cursuri de formare în străinătate. În plus, programul sprijină institutiile de învățământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive, rețele academice și proiecte multilaterale, precum și să creeze legături cu mediul de afaceri.

Obiective specifice:

• Să sprijine realizarea unui spațiu european al învățământului superior

• Să consolideze contribuția învățământului superior și a învățământului profesional avansat la procesul de inovare.

Obiective operaționale:

• Să îmbunătățească calitatea și să crească volumul mobilității studenților și a personalului educațional în întreaga Europă, astfel încât, până în 2012, în cadrul programului Erasmus și al programelor predecesoare, mobilitatea să ajungă la cel puțin 3 milioane de participanți;

• Să îmbunătățească calitatea și să crească volumul de cooperare multilaterală între instituțiile de învățământ superior din Europa;

• Să crească gradul de transparență și compatibilitate între diplomele obținute în instituțiile de învățământ superior și de formare profesională avansată din Europa;

• Să îmbunătățească calitatea și să crească volumul de cooperare între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi;

• Să faciliteze dezvoltarea de practici inovatoare în educația și formarea la nivel terțiar și transferul acestora, inclusiv de la o țară participantă la altele;

• Să sprijine dezvoltarea conținuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice și practicilor inovatoare pe baza TIC în învățarea pe tot parcursul vieții.

Cine poate participa?

• Studenți și cursanți care învață în toate formele de învățământ și formare la nivel terțiar;

• Instituții de învățământ superior, conform precizărilor statelor membre ale UE și ale altor țări participante;

• Profesori, formatori și alte categorii de personal din aceste instituții;

• Personal din întreprinderi implicat în activități de predare;

• Asociații și reprezentanți ai celor implicați în învățământul superior, inclusiv asociații de studenți, de universități și de profesori/formatori;

• Întreprinderi, parteneri sociali și alți reprezentanți din viața activă;

• Organizații publice și private, inclusiv organizații non-profit și ONG-uri, cu responsabilități în domeniul organizării și asigurării învățământului și formării la nivel local, regional și național;

• Centre de cercetare și organisme interesate de învățarea pe tot parcursul vieții;

• Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere și informare;

Reguli specifice de eligibilitate:

• Pentru a fi eligibile în acest program, instituțiile de învățământ superior trebuie sa dețină o Cartă universitară Erasmus (EUC). Cu toate acestea, programul Erasmus este deschis unui larg spectru de actori (întreprinderi, parteneri sociali, centre de cercetare). Acestora nu li se cere să solicite o Cartă universitară Erasmus pentru a organiza plasamentul studenților sau pentru a participa la proiecte multilaterale, rețele sau la măsurile acompaniatoare.

• În ceea ce privește plasamentul studenților Erasmus, instituțiile de învățământ superior trebuie să dețină o Cartă universitară Erasmus extinsă, iar consorțiile de plasament trebuie să dețină un Certificat Erasmus de plasament în consorții.

• Pe durata studiilor, o persoana poate primi maximum două granturi Erasmus: un grant pentru o perioada de studii si unul pentru plasament.

• Pentru realizarea mobilității,țara de origine sau țara gazdă trebuie să fie stat membru al UE.

• Cel puțin una dintre organizațiile participante la un consorțiu trebuie să fie dintr-un stat membru al UE.

 Tipuri de mobilități Erasmus

  SNSPA si Facultatea de Administratie Publica gestioneaza:

Ce condiţii de participare trebuie să îndeplinesc? 


·         să am cetățenie română;

·         să fiu absolvent al primului an de studiu la momentul plecării;

·         să am rezultate academice bune;

·         să cunosc o limbă straină (engleza și/sau franceză și/sau spaniolă și/sau italiană);

·         să am surse suplimentare de finanțare.  

 

Ce îmi trebuie la dosar? 


·         Cerere către Decan;

·         Curriculum Vitae tip Europass – în limba română și engleză sau franceză, spaniolă, italiană în funcție de universitatea gazdă; 

·       Certificat de cunoaștere a limbii străine în funcție de universitatea gazdă – în cazul în care nu există se va susține un test de competență lingvistică la facultate; 

·         Eseu de motivare (de ce vreau să studiez acolo, programul de studiu propus ținând cont de programul de studiu al universității gazdă); 

·        Declarație pe propria răspundere că dețin surse suplimentare de finanțare – de până la min. 500 Euro/lună; 

·         Un dosar plic.  

 

Criterii de selecţie


·         Criteriul profesional (are o pondere de minim 60%): contează notele obținute în anii anteriori și rezultatul interviului; 

·     Criteriul lingvistic: limba engleză pentru Portugalia, Polonia, Turcia, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Lituania, Cehia, Slovenia și Croația, iar pentru Franța - limba franceză, Spania - limba spaniolă și Italia – limba italiană; 

·         Motivația: cât e de clar ce vreți să studiați acolo. 


 Clarificari financiare


Alocaţia ERASMUS nu e gândită să acopere integral cheltuielile legate de deplasare, cuantumul acesteia este de:

500 euro/lună pentru Franța, Italia, Republica Cehă, Grecia, Spania, Croația, Portugalia, Turcia.

450 euro/lună pentru Bulgaria, Lituania, Polonia, Slovacia

Trebuie să existe surse de finanţare suplimentară (dovada existenței acestora se face prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar. Extrasul se va prezenta coordonatorului departamental cu o lună înainte de plecarea la stagiu).

 Cine imi poate oferi mai multe informatii?

 Coordonator departamental Erasmus +

 Lect. Univ. Dr. Teodora BIȚOIU

Camera 617 (Decanat)

telefon: (+4) 0725.888.945

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: erasmus.snspa.ro