imagini

Departamentul de Drept


Departamentul de Drept "Victor-Dan Zlatescu" a fost constituit in forma actuala in anul 2011, dupa intrarea in vigoare a noii Legi a educatiei nationale. El continua insa activitatea didactica si de cercetare a Catedrei de Drept, infiintata odata cu aparitia structurii Facultatii de Administratie Publica la nivelul SNSPA.

OBIECTIVE

Departamentul de Drept isi propune: 

  • sa asigure calitatea si competitivitatea programelor de studii universitare de licenta, masterat si doctorat in stiinte administrative in concordanta cu standardele nationale si internationale;
  • sa dezvolte directii de cercetare stiintifica in specializarea drept si stiinte administrative (drepturile omului, drept administrativ, drept constitutional, drept penal, drept financiar, etc.) 
  • sa disemineze rezultatele cercetarilor efectuate, in vederea cresterii calitatii actului de guvernare

RESPONSABILITATI

Conform Cartei SNSPA (articolul 6), Departamentul de Drept: 

  • Elaboreaza planurile de invatamant si statele de functii didactice si de cercetare, prin consultarea membrilor departamentului, ca urmare a precizarii sarcinilor didactice si de cercetare de catre consiliul facultatii;
  • Asigura selectia, evaluarea periodica, formarea si motivarea personalului;
  • Respecta prevederile fiselor de post individualizate in vederea alcatuirii statelor de functii;
  • Dispune de orice alte atributii stabilite de conducerea universitatii.

STRUCTURA 

Departamentul de Drept "Victor - Dan Zlatescu" este format din 15 cadre didactice titulare (in ordine alfabetica si a gradelor didactice):

CONDUCERE 

Director: 2016: Conf.univ.dr. Mădălina COCOȘATU

Consiliul departamental: 2016: Conf.univ.dr. Radu Popescu, Lect.univ.dr. Gabriela Varia

 

 

News

4th Annual International Conference on Law and Administrative Justice
Rezultate examen admitere iulie 2017
Info cazare SNSPA


Cazarea studenţilor SNSPA în căminele studenţeşti se va face pe baza unei cereri completate online sau depuse la Serviciul Social, astfel:

 

Seara Masteratelor

 Facultatea de Administrație Publică, SNSPA organizează pe 8 mai 2017, ora 18 Seara Masteratelor. 

OCEAN UNIVERSITY OF CHINA PARTENER ERASMUS+

OCEAN UNIVERSITY OF CHINA PARTENER ERASMUS+

Anunt_Excelentfem

Excelența femeilor în cercetarea științifică și managementul de proiect EXCELENTFEM